مزایای سرور مجازی Microtek

مزایای سرور مجازی Microtek

مزایای سرور مجازی Microtek و موارد استفاده از آن: 1. مهمترین مزایای سرور مجازی Microtek مسیریابی و فایروال است. 2. پروتکل پیکربندی میزبان پویا 3. ترجمه آدرس شبکه و سرور پروکسی موارد دیگری هستند 4. برنامه های دیگر شامل تعادل بار و همچنین برچسب چند قرارداد و محلول پرس بسته…

Continue reading