تغییر رمز مودم وایرلس tp link

تغییر رمز مودم وایرلس tp link

تغییر رمز مودم وایرلس tp link:  تغییر رمز عبور مدیریت روتر در مدلهای مختلف روترهای نوع پیوند متفاوت است. در اینجا نحوه انجام این کار برای انواع مختلف روترها آورده شده است. روترهای TD-W8960N ، TD-W8960N و TD-W8950ND مرورگر را باز کرده و آدرس IP IP روتر بی سیم ADSL…

Continue reading