انواع میل سرورها

انواع میل سرورها

 یک موتور قدرتمند به نام ” میل سرور” وجود دارد که ایمیل را از طریق اینترنت منتقل می کند. در این مقاله با انواع میل سرورها و عملکردها ، مزایا و معایب آنها آشنا می شویم.ممکن است تاکنون فکر کرده باشید که ایمیل هایی که ارسال می کنیم چگونه بین…

Continue reading